Συχνές Ερωτήσεις FileBank

Home/FileBank/Συχνές Ερωτήσεις

Απαντάμε σε Συχνές Ερωτήσεις

Απαντάμε σε Συχνές Ερωτήσεις

Απαντάμε σε ερωτήσεις φίλων και πελατών μας για να γίνει πιο κατανοητό το περιβάλλον των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης Τίτλων, Σχεδίων, Εγγράφων και γενικά Στοιχείων Ιδιοκτησίας της FileBank.

Θα προσθέτουμε απαντήσεις σε ερωτήσεις που μας τίθενται, όταν είναι γενικότερου ενδιαφέροντος. Ευχαριστούμε για την συνεργασία σας.

Τα δεδομένα σας θα τα βλέπετε μόνο εσείς και επιπλέον οι υπεύθυνοι αρχειοθέτησης της FileBank. Βέβαια τα βλέπει και  οποιοσδήποτε άλλος που εσείς θα δώσετε τους κωδικούς ασφαλείας που θα σας χορηγήσει η HellenicPROM. Γιαυτό MHN εμπιστεύεστε τους κωδικούς ασφαλείας σε τρίτα πρόσωπα. Κατεβάστε τα αρχεία που θέλετε από την FileBank και στείλτε τα όπου θέλετε. Εάν δεν μπορείτε να το κάνετε, ζητείστε από εμάς να σας βοηθήσουμε στην διαδικασία.

Αρχή των ημερομηνιών είναι ο μήνας που ανοίχθηκε ο λογαριασμός σας. Πρώτος μήνας του εξαμήνου είναι ο μήνας που ακολουθεί.

ΟΧΙ. Η υπόσχεση του 1ου εξαμήνου τηρείται. Θα ειδοποιηθείτε για τις υποχρεώσεις σας του επομένου έτους τον Ιούνιο αφού αφαιρεθούν οι μήνες που εξαμήνου που εντάσσονται στην νέα περίοδο. Η καταβολή των χρημάτων θα γίνει στο πέρας του εξαμήνου.

Η HellenicPROM υποχρεούται να σας ειδοποιεί για την λήξη της ετήσιας συνδρομής 30 & 10 ημέρες πριν από την λήξη της. Αυτό θα γίνεται τον μήνα Ιούνιο εκάστου έτους καθόσον ο κύκλος των ετήσιων συνδρομών κλείνει στις 30/6 εκάστου έτους.

ΝΑΙ. Προπληρώνεται κάθε εργασία όπως και το ετήσιο κόστος συντήρησης. Αυτό γίνεται διότι αφενός μεν το κόστος είναι μικρό για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και αφετέρου οι υπηρεσίες παρέχονται από την πρώτη στιγμή έναρξης συνεργασίας, πράγμα που απαιτεί προσωπικό και μηχανολογικό εξοπλισμό να είναι διαθέσιμα πάντα για την εξυπηρέτησή σας. Είναι ο μόνος τρόπος να διασφαλίσουμε τις παροχές μας απέναντί σας χωρίς να αυξήσουμε το κόστος των υπηρεσιών.

Για αναρτήσεις μεγάλου όγκου δεδομένων δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση παρά μόνον το κόστος των επιπλέον ψηφιοποιήσεων που εάν είναι πολύ μικρό το προσφέρουμε ΔΩΡΕΑΝ στους πελάτες μας. Επισημαίνουμε ότι η τιμολόγηση της FileBank είναι η ελάχιστη δυνατή. Σκοπός μας είναι να εκτιμήσετε εκτός της FileBank τον κύκλο Υπηρεσιών της HellenicPROM και να εμπιστευθείτε τον συνολικό κύκλο παροχών της HellenicPROM.

Εξαιρούνται τα ειδικά κτίρια από την συνήθη τιμολόγηση καθόσον το μέγεθος επεξεργασίας δεδομένων είναι πολύ μεγαλύτερο από τις Ιδιοκτησίες κοινής χρήσης. Για ειδικές περιπτώσεις δίδεται προσφορά από την HellenicPROM – FileBank και μετά την αποδοχή της προχωρούμε στην εργασία.

Όχι δεν συμπεριλαμβάνεται. Η HellenicPROM σας προσφέρει τις χαμηλές τιμές αποστολών, εάν κάνετε χρήση των υπηρεσιών courier γνωστής εταιρείας με την οποία συνεργάζεται.

ΔΕΝ είναι δεσμευτικό να ενταχθείτε στη Συντήρηση & Διαχείριση των Δεδομένων. Όμως πρέπει να εκτιμήσετε ότι θα έχετε να κάνετε με ένα νεκρό αρχικό αρχείο και δεν θα δικαιούσθε των σχετικών παροχών. Η δαπάνη Συντήρησης & Διαχείρισης των Δεδομένων είναι ελάχιστη μπροστά στην κάθε είδους παροχή & διευκόλυνση που απολαμβάνετε διαχρονικά.

Όχι, δεν υπάρχει κόστος.

Μετά την εγγραφή σας στην υπηρεσία FileBank, σας παρέχουμε το εύλογο χρονικό διάστημα του ενός εξαμήνου προκειμένου να έχετε όλη την άνεση χρόνου για να συγκεντρώσετε τα στοιχεία που επιθυμείτε να μελετήσουμε. Η παρέλευση του εξαμήνου σηματοδοτεί την έναρξη της ετήσιας συντήρησης και διαχείρισης των δεδομένων σας με διαφορετική τιμολόγηση, κατά τη διάρκεια της οποίας έχετε πάλι την δυνατότητα να μας παρέχετε ό,τι έγγραφο επιθυμείτε να καταχωρηθεί επιπρόσθετα.

Είναι αντιληπτό ότι το κόστος χρόνου, κόπου και χρημάτων για την συγκέντρωση και ψηφιοποίηση στοιχείων είναι το ίδιο με αυτό της FileBank και όλα αυτά αν αποφασίσετε να κινηθείτε οργανωμένα και άπαξ. Τα έξοδα από άτακτες & επαναλαμβανόμενες έρευνες και ο χρόνος που θα δαπανηθεί από εσάς διαχρονικά είναι πολύ περισσότερα. Συμπερασματικά από την FileBank, με ελάχιστα χρήματα, εξασφαλίζετε αυτό που ΔΕΝ μπορείτε να κάνετε ΜΟΝΟΣ σας. Τα βασικά οφέλη της FileBank είναι η μελέτη, επεξεργασία των στοιχείων & η καθοδήγηση για σωστές ενέργειες αποκατάστασης.

Σας προτείνουμε δύο εναλλακτικούς τρόπους: είτε να μας δώσετε αντίγραφα των εγγράφων σας, είτε να μας τα στείλετε εσείς ψηφιοποιημένα μέσω mail ή με καταχώρηση στον υποφάκελλο καταχωρήσεων του Ιδιοκτήτη που δημιουργούμε στον λογαριασμό σας. Κατόπιν εμείς τα κωδικοποιούμε και συνεχίζουμε την εργασία.

Σας προτείνουμε δύο εναλλακτικούς τρόπους: είτε να μας δώσετε αντίγραφα των εγγράφων σας, είτε να μας τα στείλετε εσείς ψηφιοποιημένα μέσω mail ή με καταχώρηση στον υποφάκελλο καταχωρήσεων του Ιδιοκτήτη που δημιουργούμε στον λογαριασμό σας. Κατόπιν εμείς τα κωδικοποιούμε και συνεχίζουμε την εργασία.

Πριν από την εντολή διακόπτουμε την επικοινωνία και σας καλούμε στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που μας είχατε δηλώσει στην FileBank. Ζητούμε στην συνέχεια να μας επιβεβαιώσετε τυχαία στοιχεία από αυτά που μας είχατε διαθέσει. Μετά από τις επιβεβαιώσεις καταγράφουμε την εντολή και την εκτελούμε.

Οι προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε είναι απόλυτα ασφαλείς καθώς χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας ως συνάδει με την κείμενη νομοθεσία περί απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αναλυτικά, η πολιτική απορρήτου της HellenicPROM-FileBank περιγράφεται στην Ιστοσελίδα της HellenicPROM και η πλήρης αποδοχή των όρων αυτής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή σας και την χρήση των υπηρεσιών της FileBank.

Φυσικά. Η HellenicPROM μπορεί να αναλάβει την έκδοση όλων των εγγράφων αυτών με την σχετική κατά περίπτωση επιβάρυνση πλέον του κόστους ανάρτησης στη FileBank.

Η βάση δεδομένων FileBank, μέσα στην οποία καταγράφουμε και επεξεργαζόμαστε τα βασικά στοιχεία της Ιδιοκτησίας σας, είναι ένα εργαλείο με το οποίο πρέπει να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα για εσάς. Η πικακοποιημένη ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ περιλαμβάνει για κάθε έγγραφο και σχετικό σχολιασμό αν απαιτείται. Η συνδυασμένη μελέτη των στοιχείων της Ιδιοκτησίας οδηγεί ταυτόχρονα σε συμπεράσματα που μπορεί να είναι εμφανείς ελλείψεις, παρατυπίες ή σφάλματα, τα οποία, αφού τα καταγράψουμε, σας κοινοποιούμε με την μορφή εποπτικού πίνακα. Με τον τρόπο αυτό γίνεστε παράλληλα και γνώστης των ενεργειών που απαιτούνται προκειμένου να αποκτήσετε μία Ιδιοκτησία καθαρή και έτοιμη για μελλοντική αξιοποίηση.

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των εισαγωγών. Μπορείτε να αρχειοθετήσετε ό,τι έγγραφο θεωρείτε απαραίτητο. Από τίτλους ιδιοκτησίας, ιδιωτικά συμφωνητικά, εγκρίσεις δημοσίων υπηρεσιών, τοπογραφικά, οικοδομικές άδειες, σχέδια μελετών, δηλώσεις αυθαιρέτων, πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης, έγγραφα κτηματολογίου, έγγραφα εφορίας και τραπεζών, φωτογραφίες του ακινήτου, έως μισθωτήρια συμβόλαια, λογαριασμούς ΔΕΚΟ, αποδείξεις κοινοχρήστων, αποδείξεις για αγορά υλικών για επισκευές κλπ.

Φυσικά. Εάν δεν επιθυμείτε να δώσετε την πλήρη πρόσβαση στον λογαριασμό σας με την παράδοση των κωδικών πρόσβασης, έχετε την δυνατότητα να του στείλετε mail με εκείνα τα στοιχεία που θα του είναι χρήσιμα. Έτσι κάνετε απρόσκοπτα την δουλειά σας ακόμη και αν είσαστε σε απόσταση. Εάν δεν μπορείτε εσείς, μπορούμε πάντα να το κάνουμε εμείς για σας. Μας στέλνετε εντολή με mail για να διαβιβάσουμε τα απαιτούμενα στοιχεία στον φοροτεχνικό σας, την οποία και εκτελούμε.

Φυσικά. Έχοντας καταχωρήσει την Ιδιοκτησία σας στη FileBank είναι σαν να έχετε όλα τα έγγραφά σας μαζί σας παντού και πάντα. Σε γειτονικό φωτοτυπείο κατεβάζετε από τον λογαριασμό σας τα έγγραφα που χρειάζεστε, τα τυπώνετε και ολοκληρώνετε την δουλειά σας. Εναλλακτικά μας τηλεφωνείτε και στέλνουμε σε fax (μόνο έγγραφα Α4) τα στοιχεία που χρειάζεστε.

Σε κάθε ΜΕΡΙΔΑ αντιστοιχεί μία δήλωση Ε9. Συνεπώς σε κάθε οικογένεια ανοίγουν τόσες μερίδες όσες και οι δηλώσεις Ε9.

Η ένταξη στην FileBank σήμερα σημαίνει ότι άμεσα αποκτάτε ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ, ΠΡΟΛΗΨΗ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ για την Ιδιοκτησία σας. Αυτό σημαίνει ότι βλέπετε σήμερα τα πιθανά προβλήματα και έχετε περιθώριο να τα αποκαταστήσετε στο σωστό χρόνο. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να αποφεύγετε πρόστιμα, να ξεκαθαρίσετε την Ιδιοκτησία σας και εντέλει να μπορείτε ανά πάσα στιγμή να την διαχειριστείτε όπως εσείς νομίζετε. Θυμίζουμε τα συμβόλαια πωλήσεων που χρονίζουν στα Συμβολαιογραφεία και δεν μπορούν να ολοκληρωθούν από εγγενή προβλήματα των Ιδιοκτησιών που ανέκυψαν καθόσον οι Ιδιοκτήτες δεν ήταν γνώστες των προβλημάτων.

Η ίδια η δομή της HellenicPROM – FileBank είναι αυτή που ούτως ή άλλως παρέχει προνομιακή μεταχείριση στους πελάτες της. Εξασφαλίζετε ΔΩΡΕΑΝ Ενημέρωση για θέματα της Ιδιοκτησίας σας, που πιθανόν να είναι αρμοδιότητας Μηχανικών, Συμβολαιογράφων, Δικηγόρων, Φοροτεχνικών, Χρηματοοικονομικών & Ασφαλιστικών Συμβούλων καθώς επίσης και Εκτιμητών Ακινήτων και του συνδυασμού των προαναφερομένων. Απαλλάσσεστε από πρόσθετες και επαναλαμβανόμενες επιβαρύνσεις συγκέντρωσης στοιχείων και έτσι εξασφαλίζετε τις καλύτερες δυνατές προσφορές από τις Υπηρεσίες της HellenicPROM. Κατά περίπτωση οι πελάτες μας απολαμβάνουν και ειδικών εκπτώσεων ή ΔΩΡΕΑΝ παροχών υπηρεσιών. Επισημαίνεται ότι είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ προϋπόθεση η ένταξη της Ιδιοκτησίας στην FileBank για να εξυπηρετηθείτε από τον κύκλο υποστήριξης της HellenicPROM.

Είναι χαρά μας να σας βοηθήσουμε με όποιν τρόπο μπορούμε. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας εδώ.

Ο Ιδιοκτήτης επιβαρύνεται με έξοδα παραβόλων έκδοσης εγγράφων από Υπηρεσίες που το απαιτούν. Επιπλέον, οι τιμές επιβαρύνονται με την παραλαβή και αποστολή των εγγράφων, φακέλων. Σημειώστε πως οι τιμές δεν περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που υπάρξουν άλλες επιβαρύνσεις, ηHellenicPROM θα σας ενημερώσει εγκαίρως.

Είναι δυνατόν να προκύψουν αυξομειώσεις τιμολόγησης κατά την εφαρμογή της Α’ και της Β’ Φάσης σε επίπεδο Premium Class.

Η HellenicPROM διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής της τιμολόγησης των Υπηρεσιών της.

Όχι, οι τιμές δεν περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ.

Το δίκτυο των ειδικών Συνεργατών μας, μας επιτρέπει τη συνεργασία με επαγγελματίες σε πολλές περιοχές ανά την Ελλάδα και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη όπου είναι η έδρα της επιχείρησής μας. Σε περίπτωση που απαιτείται μετακίνηση Συνεργατών από τη δική τους έδρα, οι τιμές επιβαρύνονται ανάλογα με τις ανάγκες εργασίας.

Φυσικά. Σε περιουσιολόγια που συμπληρώνονται σταδιακά, οι προσφορές ισχύουν μετά την ολοκλήρωση καταχώρησης του συνόλου των Ιδιοκτησιών.

Η ένταξη Ιδιοκτησίας σε καθεστώς Β’ Φάσης ξεκινάει 6 μήνες μετά την έναρξη καταχώρησης και δεν είναι υποχρεωτική.

Για την αλλαγή επιπέδου αφαιρείται το ήδη καταβληθέν τίμημα, εκτός αν πρέπει να επαναληφθούν οι αρχικοί έλεγχοι ή εργασίες για κάθε Φάση αντίστοιχα.

Όχι, συνιστάται να καταχωρήσετε την/τις Ιδιοκτησία/ες σας αρχικά σε επίπεδο BASIC class. Ακολούθως, μπορείτε να τις αναβαθμίζετε σταδιακά ή συνολικά σε επίπεδα ADVANCE class και PREMIUM class ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες σας για όσο χρόνο χρειάζεται. Αυτό ισχύει και για τις δύο Φάσεις (A’ και B’).

Η A’ Φάση τιμολογείται Εφάπαξ. Η B’ Φάση τιμολογείται Ετησίως.

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οι ανάγκες και επιλογές του κάθε Ιδιοκτήτη είναι διαφορετικές. Ο βαθμός πληρότητας πιστοποίησης της Ιδιοκτησίας σας είναι επιλογή σας.
Επιλέξτε το δικό σας πακέτο σε επίπεδο Basic, Advanced ή Premium με βάση τις προσωπικές σας ανάγκες.

Τιμολογηση

Επιλογές “FileBank”
FileBank  |  e-Αρχειοθέτηση |  Τιμολόγηση  |  Ερωτήσεις

Σας απασχολεί το Ακίνητό σας; …

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Σας απασχολεί το Ακίνητό σας; …

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ