Αποζημιώσεις σε Ιδιοκτήτες Ακινήτων Εκτός Σχεδίου

Home/Αποζημιώσεις σε Ιδιοκτήτες Ακινήτων Εκτός Σχεδίου

Αποζημιώσεις σε Ιδιοκτήτες Ακινήτων Εκτός Σχεδίου

Απόφαση-σταθμός για ιδιοκτήτες ακινήτων εκτός σχεδίου

Αποζημιώσεις σε Ιδιοκτήτες Ακινήτων Εκτός Σχεδίου

Το κράτος στο εξής θα αποζημιώσει τους ιδιοκτήτες ακινήτων σε εκτός σχεδίου περιοχές, εφόσον με μέτρα που παίρνει για την προστασία του περιβάλλοντος τους εμποδίζει ή περιορίζει το δικαίωμά τους να κτίσουν.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δέχθηκε ότι ο περιορισμός του δικαιώματος δόμησης σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να αποζημιώνεται, αφού ο ιδιοκτήτης εμποδίζεται από το να εκμεταλλευθεί πλήρως την ιδιοκτησία του και συνεπώς παραβιάζονται περιουσιακά του δικαιώματα, που προστατεύονται από το 1ο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ (Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου).

Η νομολογία του Ευρωδικαστηρίου του Στρασβούργου, που οδηγεί σε νομολογιακή στροφή και τα εθνικά δικαστήρια, ανοίγει τον δρόμο για να διεκδικούνται από τους ιδιοκτήτες αποζημιώσεις, όταν αδρανοποιείται ουσιαστικά η ιδιοκτησία τους σε εκτός σχεδίου περιοχές επειδή, μετά την αγορά του οικοπέδου, λαμβάνονται περιοριστικά μέτρα για τη δόμηση, προκειμένου να προστατευθεί το περιβάλλον (φυσικό, πολιτιστικό, κ.λπ.).

Σε συγκεκριμένη υπόθεση, το Ευρωδικαστήριο έκανε δεκτή σχετική προσφυγή ιδιοκτήτη οικοπέδου 5 στρεμμάτων κοντά στην περιοχή του Μαραθώνα και επέβαλε στο Ελληνικό Δημόσιο την υποχρέωση να του καταβάλει 50.000 ευρώ για την «υλική αποκατάσταση της ζημιάς που υπέστη, πλέον οποιουδήποτε ενδεχομένως οφειλόμενου ποσού ως φόρου», επειδή περιόρισε τη δυνατότητά του για πλήρη εκμετάλλευση του ακινήτου του.

Κομβικό σημείο αποτέλεσε και η επικριτική στάση του Ευρωδικαστηρίου απέναντι στην ιδιαίτερα αυστηρή μέχρι πρότινος νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων, που ουσιαστικά εξομοίωνε κάθε οικόπεδο που βρίσκεται εκτός σχεδίου με οικόπεδο που προορίζεται κατ’ αρχήν για γεωργική, κτηνοτροφική, δασοκομική ή ψυχαγωγική για το κοινό χρήση. Έτσι, όμως, -δέχθηκε το Ευρωδικαστήριο- δημιουργείται ένα αμάχητο τεκμήριο, που αγνοεί τις ιδιαιτερότητες κάθε οικοπέδου που δεν περιλαμβάνεται στην αστική ζώνη.


HP/15.002/Πηγή: ethnos.gr, Αρθρογράφος κ. Αλέξανδρος ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ και με την ευγενική υπενθύμιση επικαιρότητας του θέματος από την Συνεργάτιδα της HellenicPROM, Αρχιτέκτονα κα Μαρία ΧΑΛΜΟΥΚΗ.

H HellenicPROM θα σας εξυπηρετήσει για τις εκκρεμότητες Κτηματολογίου.
Με τις Ιδιοκτησίες σας στη FileBANK εξασφαλίζετε νοικοκυριό και φροντίδα των Ιδιοκτησιών σας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΣΤΕ ΜΑΖΙ μΑΣ
13/02/2015|