ΕΛΕΓΧΟΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Home/Property Care/Αποκατάσταση
ΕΜΕΙΣ......ΕΣΕΙΣ
ΕΜΕΙΣ......ΕΣΕΙΣ

Μελέτη Tίτλων, Εγγράφων & Στοιχείων Ιδιοκτησίας

Μελέτη Tίτλων, Εγγράφων & Στοιχείων Ιδιοκτησίας

Έρευνα Τίτλων, Εγγράφων & Στοιχείων Ιδιοκτησίας

Έρευνα Τίτλων, Εγγράφων & Στοιχείων Ιδιοκτησίας

Αποκατάσταση εκκρεμοτήτων Ιδιοκτησίας

Αποκατάσταση εκκρεμοτήτων Ιδιοκτησίας

Μετά την εντολή του Ιδιοκτήτη κινούνται οι διαδικασίες αποκατάστασης των εκκρεμοτήτων του ακινήτου με την ισχύουσα νομοθεσία, που μπορεί να περιλαμβάνουν τα παρακάτω ή μέρος αυτών…

  • Αποκατάσταση Πολεοδομικής Νομιμότητας Κτισμάτων και Ταυτοποίηση του οικοπέδου-αγροτεμαχίου από τους Μηχανικούς.
  • Διόρθωση πιθανών σφαλμάτων στο αντίστοιχο Κτηματολογικό Γραφείο από τους Δικηγόρους.
  • Διόρθωση φορολογικών δηλώσεων και εντύπων ακίνητης περιουσίας από τους Φοροτεχνικούς.
  • Συμβολαιογραφική Διόρθωση & Συμπλήρωση των υφισταμένων Τίτλων από την Συμβολαιογράφο.

… και επιπλέον για θέματα Κτηματολογίου:

  • Σύνταξη και κατάθεση δήλωσης ιδιοκτησίας Εθνικού Κτηματολογίου
  • Έλεγχος και διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων ακινήτου (θέση, σχήμα και εμβαδόν)
  • Αναζήτηση τίτλων κυριότητας και επίλυση ιδιοκτησιακών θεμάτων
  • Εντοπισμός του ακινήτου στον χάρτη Εθνικού Κτηματολογίου

ΕΜΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ & ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΜΕ. ΕΣΕΙΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΕ…

Την ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ των εκκρεμοτήτων της Ιδιοκτησίας σας με την ισχύουσα νομοθεσία. Μετά μπορείτε να διαχειρισθείτε ελεύθερα το Ακίνητό σας, με όποιο τρόπο επιθυμείτε, χωρίς ΚΑΝΕΝΑ κώλυμα.

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Για τις Υπηρεσίες Property Care, η τιμολόγηση υπολογίζεται με βάση τις ανάγκες σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε για την κοστολόγηση με βάση τις ενέργειες και εργασίες, που θα χρειαστούν, ώστε να ικανοποιηθούν οι επιθυμίες σας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Επιλογές “Property Care”
Property Care  |  Αρχειοθέτηση |  Αποκατάσταση  |  Διαχείριση  |  Αξιοποίηση

Σας απασχολεί το Ακίνητό σας; …

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Σας απασχολεί το Ακίνητό σας; …

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ