Πάνω από 48.000 «ξεχνούν» να υποβάλουν κάθε χρόνο φορολογικές δηλώσεις

Home/Πάνω από 48.000 «ξεχνούν» να υποβάλουν κάθε χρόνο φορολογικές δηλώσεις

Πάνω από 48.000 «ξεχνούν» να υποβάλουν κάθε χρόνο φορολογικές δηλώσεις

Στους 48.000-56.000 ανέρχονται οι φορολογούμενοι που παραλείπουν κάθε χρόνο να υποβάλουν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ενώ περισσότεροι από 80.000 δεν υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ.

Οι αρμόδιες για τη φορολογική συμμόρφωση υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αφού τους εντοπίσουν, τούς στέλνουν ειδοποιήσεις με μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή επικοινωνούν μαζί τους τηλεφωνικά, προκειμένου να τους πείσουν να εκπληρώσουν, έστω και εκπρόθεσμα, τις συγκεκριμένες φορολογικές υποχρεώσεις. Η συμμόρφωση των παραβατών στις ειδοποιήσεις αυτές κυμαίνεται από 15% έως 30%.

Σύμφωνα με στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση απολογισμού δράσεων της Α.Α.Δ.Ε. για το έτος 2018:

·       Το φθινόπωρο του 2017 εντοπίστηκαν 55.732 φορολογούμενοι (φυσικά πρόσωπα) να μην έχουν υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για το έτος 2016. Στους φορολογούμενους αυτούς απεστάλησαν ισάριθμα e-mail τον Οκτώβριο του 2017. Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν 5.000 τηλεφωνικές κλήσεις προς ορισμένους από τους συγκεκριμένους φορολογούμενους, οι περιπτώσεις των οποίων επιλέχθηκαν βάσει μοριοδότησης. Τελικά, από τους 55.732 αυτούς φορολογούμενους ανταποκρίθηκαν στις ειδοποιήσεις για συμμόρφωση και υπέβαλαν εκπρόθεσμα τις δηλώσεις τους 16.743. Το ποσοστό συμμόρφωσης ανήλθε στο 30%.

·       Το φθινόπωρο του 2018 εντοπίστηκαν 48.090 φορολογούμενοι (φυσικά πρόσωπα) που δεν είχαν υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για το 2017. Τον περασμένο Νοέμβριο, απεστάλησαν στους φορολογούμενους αυτούς, μέσω e-mail μηνύματα ειδοποιήσεων για συμμόρφωση προς την συγκεκριμένη υποχρέωση. Επιπλέον, τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους άρχισαν να γίνονται και τηλεφωνικές κλήσεις προς ορισμένους από τους φορολογούμενους αυτούς. Η μέτρηση των αποτελεσμάτων συμμόρφωσης θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των τηλεφωνημάτων.

·       Για το φορολογικό έτος 2017 υποβλήθηκαν 6.377.096 δηλώσειςφορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, εκ των οποίων οι 6.252.383 ήταν εμπρόθεσμες και οι 124.713 ήταν εκπρόθεσμες.

·       Για το φορολογικό έτος 2016 υποβλήθηκαν 6.314.521 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, εκ των οποίων οι 6.173.014 ήταν εμπρόθεσμες και οι 141.507 εκπρόθεσμες.

*Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων*

·       Το φθινόπωρο του 2017 εντοπίστηκαν 5.146 νομικά πρόσωπα (ανώνυμες,
ετερόρρυθμες, ομόρρυθμες εταιρίες, εταιρίες περιορισμένης ευθύνης κ.λπ.) να μην έχουν υποβάλει δηλώσεις για τα εισοδήματα της χρήσης του 2016. Στα συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα απεστάλησαν τον Σεπτέμβριο του ιδίου έτους, μέσω e-mail, 5.077 μηνύματα ειδοποιήσεων για συμμόρφωση, ενώ πραγματοποιήθηκαν 5.140 τηλεφωνικές κλήσεις. Οι επικοινωνίες αυτές συνεισέφεραν εν μέρει στη συμμόρφωση 1.217 νομικών προσώπων. Δηλαδή το 23,6%  των υπόχρεων συμμορφώθηκε.

·       Τον Σεπτέμβριο του 2018 εντοπίστηκαν 7.260 νομικά πρόσωπα που δεν είχαν υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τη χρήση του έτους 2017.
Προς τα υπόχρεα αυτά νομικά πρόσωπα εστάλησαν ισάριθμα μηνύματα ειδοποιήσεων για συμμόρφωση μέσω e-mail, ενώ σε 4.107 από αυτά πραγματοποιήθηκαν ισάριθμες τηλεφωνικές κλήσεις. Η καταγραφή των αποτελεσμάτων θα γίνει εντός του τρέχοντος έτους.

·       Για το φορολογικό έτος 2017 υποβλήθηκαν 265.986 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων, εκ των οποίων οι 254.693 ήταν εμπρόθεσμες και οι 11.293 ήταν εκπρόθεσμες.

·       Για το φορολογικό έτος 2016 υποβλήθηκαν 265.669 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων, εκ των οποίων οι 252.737 ήταν εμπρόθεσμες και οι 12.932 εκπρόθεσμες.

*ΦΠΑ*

Το 2018 εντοπίστηκαν συνολικά 87.074 φορολογούμενοι που δεν είχαν υποβάλει εμπρόθεσμα δηλώσεις ΦΠΑ. Με τους φορολογούμενους αυτούς οι αρμόδιες για τηφορολογική συμμόρφωση υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. επικοινώνησαν μέσω e-mail ήδια τηλεφώνου ή και με τα δύο μέσα ταυτόχρονα. Το αποτέλεσμα ήταν να συμμορφωθούν 13.651 φορολογούμενοι, υποβάλλοντας εκπρόθεσμα τις δηλώσεις ΦΠΑ. Το ποσοστό συμμόρφωσης διαμορφώθηκε σε 15,7%. Το αντίστοιχο ποσοστό το 2017 διαμορφώθηκε στο 15,3%.

Συνολικά για το έτος 2018, το ποσοστό των εμπροθέσμως υποβληθεισών δηλώσεων ΦΠΑ ανήλθε σε 98,1%, ενώ το συνολικό ποσοστό των υποβληθεισών δηλώσεων ΦΠΑ τόσο οικειοθελώς (εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα) όσο και κατόπιν δράσεων
φορολογικής συμμόρφωσης των ενεργών υπόχρεων ανήλθε σε 98,4%, έναντι ετήσιου στόχου 97%.
Σημειώνεται ότι στους υπόχρεους υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ απεστάλησαν δύο τύποι μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ένα υπενθυμιστικό, πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής και ένα εντοπισμού προς τους υπόχρεους που δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμα τη δήλωσή τους, με στόχο τη συμμόρφωση στην υποβολή δήλωσης ΦΠΑ. Τα κριτήρια εντοπισμού των υπόχρεων περιλαμβάνουν μόνο τις ενεργές επιχειρήσεις, αυτές δηλαδή που έχουν καταθέσει τουλάχιστον μία δήλωση ΦΠΑ από την αρχή του προηγούμενου έτους έως την αντίστοιχη υπό εξέταση περίοδο.


FB/19.036/Πηγή : http://www.fmvoice.gr/index.php/oikonomia/eidiseis/item/215193-pano-apo-48-000-ksexnoyn-na-ypovaloun-kathe-xrono-forologikes-diloseis

H HellenicPROM θα σας εξυπηρετήσει για τις εκκρεμότητες Κτηματολογίου.
Με τις Ιδιοκτησίες σας στη FileBANK εξασφαλίζετε νοικοκυριό και φροντίδα των Ιδιοκτησιών σας.
Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο info@hellenicprom.gr

10/04/2019|