Ειδοποίηση προς τους πελάτες

Home/Ειδοποίηση προς τους πελάτες

Ειδοποίηση προς τους πελάτες της HellenicPROM και τα μέλη της FileBANK.

Ενημερώνουμε τα μέλη και πελάτες μας ότι διάφορες ασυνείδητες εταιρείες, ή ιδιώτες, είναι έτοιμες να επιχειρήσουν να σας παραπλανήσουν ώστε να νομίσετε ότι συνδέονται με την HellenicPROM για να πωλήσουν τις “υπηρεσίες” τους. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτές οι “υπηρεσίες” είναι πολύ κακής ποιότητας ή απλά ανύπαρκτες. Κατά κανόνα, αυτές οι εταιρείες προσεγγίζουν τους πελάτες με ανεπιθύμητα τηλεφωνήματα ή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ισχυρίζονται ψευδώς ότι είναι από την HellenicPROM ή ότι συνδέονται με αυτή. Αν λάβετε ένα τηλεφώνημα ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από κάποιο άτομο που ισχυρίζεται ότι επικοινωνεί μαζί σας από την HellenicPROM ή με τη σύμφωνη γνώμη της HellenicPROM, θα πρέπει πάντα να ζητάτε τα στοιχεία του επικοινωνούντος και την διεύθυνσή της επιχείρησής του. Αν δεν λάβετε ικανοποιητική απάντηση στο ερώτημά σας, τότε αυτό συνεπάγεται ότι η εταιρεία δεν είναι γνήσια και σας συνιστούμε εντόνως να διακόψετε αμέσως κάθε επικοινωνία, να μην αποκαλύψετε οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία σας και να μην αγοράσετε οποιεσδήποτε υπηρεσίες σας προταθούν.

Παρακαλούμε ενημερώστε την HellenicPROM, αν λάβετε οποιαδήποτε ύποπτα τηλεφωνήματα ή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τα υπόλοιπα μέλη και πελάτες μας και να λάβουμε όποια μέτρα μπορούμε για να σταματήσουμε αυτή την ενέργεια.

Ειδοποίηση προς τους πελάτες της HellenicPROM και τα μέλη της FileBANK.

Ενημερώνουμε τα μέλη και πελάτες μας ότι διάφορες ασυνείδητες εταιρείες, ή ιδιώτες, είναι έτοιμες να επιχειρήσουν να σας παραπλανήσουν ώστε να νομίσετε ότι συνδέονται με την HellenicPROM για να πωλήσουν τις “υπηρεσίες” τους. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτές οι “υπηρεσίες” είναι πολύ κακής ποιότητας ή απλά ανύπαρκτες. Κατά κανόνα, αυτές οι εταιρείες προσεγγίζουν τους πελάτες με ανεπιθύμητα τηλεφωνήματα ή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ισχυρίζονται ψευδώς ότι είναι από την HellenicPROM ή ότι συνδέονται με αυτή. Αν λάβετε ένα τηλεφώνημα ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από κάποιο άτομο που ισχυρίζεται ότι επικοινωνεί μαζί σας από την HellenicPROM ή με τη σύμφωνη γνώμη της HellenicPROM, θα πρέπει πάντα να ζητάτε τα στοιχεία του επικοινωνούντος και την διεύθυνσή της επιχείρησής του. Αν δεν λάβετε ικανοποιητική απάντηση στο ερώτημά σας, τότε αυτό συνεπάγεται ότι η εταιρεία δεν είναι γνήσια και σας συνιστούμε εντόνως να διακόψετε αμέσως κάθε επικοινωνία, να μην αποκαλύψετε οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία σας και να μην αγοράσετε οποιεσδήποτε υπηρεσίες σας προταθούν.

Παρακαλούμε ενημερώστε την HellenicPROM, αν λάβετε οποιαδήποτε ύποπτα τηλεφωνήματα ή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τα υπόλοιπα μέλη και πελάτες μας και να λάβουμε όποια μέτρα μπορούμε για να σταματήσουμε αυτή την ενέργεια.