3β. Διαχείριση

Home/3. PROPERTY CARE/3β. Διαχείριση

Οι Υπηρεσίες μας στη διαχείριση Ακινήτων. Εκπροσωπήσεις Ιδιοκτητών σε Δημόσιες Υπηρεσίες & Οργανισμούς, διαχείριση τρεχουσών υποχρεώσεων, συντήρηση – τεχνική υποστήριξη του ακινήτου, εποπτεία και διαχείριση κατασκευών.

Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης: πότε είναι απαραίτητη η έκδοσή του και ποια δικαιολογητικά απαιτούνται

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.) είναι ένα έγγραφο που έχει εισαχθεί στην ελληνική τα τελευταία χρόνια. Είναι σχετικά πρόσφατη η νομοθεσία (τέλη 2015) όπου υπαγορεύει όλα τα μισθωτήρια που υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα του TAXIS να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου και του διαμερίσματος. Σαν έγγραφο υπάρχει περίπου [...]

13/03/2019|