Οργανώνουμε την αγοραπωλησία

02#PS#Scarcity#Post

 • Η HellenicPROM οργανώνει την αγοραπωλησία Ιδιοκτησίας με φερεγγυότητα, αξιοπιστία και πνεύμα συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών.
 • Τα ακίνητα προβάλλονται μετά από έγκριση των Ιδιοκτητών τους. Eίναι ακίνητα που είναι καταχωρημένα στη FileBank και ελέγχθηκαν στο βαθμό που αναφέρεται σε κάθε Ιδιοκτησία.
 • Η προβολή των Ιδιοκτησιών απευθύνεται σε οποιοδήποτε ιδιώτη, επαγγελματία ή μεσιτικό γραφείο, που ενδιαφέρεται για την προώθησή τους.

Η ανάληψη από την HellenicPROM της διαχείρισης της αγοραπωλησίας, προσφέρει :

– Στον Ιδιοκτήτη

 • Ευρύτερη προώθηση του ακινήτου σε εσωτερικό και εξωτερικό.
 • Εξασφάλιση αποδοτικής διαπραγμάτευσης του τιμήματος.
 • Ομαλή και γρήγορη ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας με τη στήριξη από τους ειδικούς Συνεργάτες μας.

– Στα Μεσιτικά Γραφεία

 • Πιστοποιημένα ακίνητα χωρίς ιδιοκτησιακά προβλήματα.
 • Κάθε πληροφορία για την κατάσταση του ακινήτου
 • Ομαλή και γρήγορη ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας.

– Στον Αγοραστή

 • Πιστοποιημένα ακίνητα χωρίς ιδιοκτησιακά προβλήματα.
 • Ανάπτυξη των δυνατοτήτων αξιοποίησης των ακινήτων.
 • Εξασφάλιση αποδοτικής διαπραγμάτευσης του τιμήματος του ακινήτου.
 • Ομαλή και γρήγορη ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας με τη στήριξή μας.
 • Δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης με την οικοδόμηση του ακινήτου.
 • Δυνατότητα εποπτείας, συντήρησης και διαχείρισης των οικοδομημάτων.

Our Real Estate

Fb_Land_16.104

Γεωτεμάχιο εμβαδού Ε=9.400m2 του αγροκτήματος “ΤΡΙΛΟΦΟΣ” μεταξύ Επανομής & Πλαγιαρίου, Θεσσαλονίκη
Τιμή πώλησης : 280.000€
Επίπεδο Ελέγχου Ιδιοκτησίας: Basic Class*
Το αγροτεμάχιο βρίσκεται εκτός Σχεδίου και μεταξύ των οικισμών […]

Fb_Land_16.103

Γεωτεμάχιο εμβαδού Ε=6.252m2 στο όριο οικισμού Καρδίας προς Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Τιμή πώλησης : 1.200.000€
Επίπεδο Ελέγχου Ιδιοκτησίας: Basic Class*
Το αγροτεμάχιο βρίσκεται εκτός Σχεδίου και στο όριο του οικισμού της […]

Fb_Land_16.101.E0

Οικόπεδο εμβαδού Ε0=1650 m2 στον οικισμό Άνω Σχολάρι, Καρδία-Τρίλοφος, Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Τιμή πώλησης : 420.000€
Επίπεδο Ελέγχου Ιδιοκτησίας: Premium Class***
Το οικόπεδο αποτελεί ένα πλήρες Οικοδομικό Τετράγωνο με περιφερειακούς δρόμους ενταγμένο στον αυτόνομο […]

Fb_Land_16.101.E1

Οικόπεδο εμβαδού Ε1=825 m2 στον οικισμό Άνω Σχολάρι, Καρδία-Τρίλοφος, Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Τιμή πώλησης : 210.000€
Επίπεδο Ελέγχου Ιδιοκτησίας: Premium Class***
Το οικόπεδο είναι δισγωνιαίο ενταγμένο στον αυτόνομο – παραδοσιακό οικισμό Άνω Σχολάρι, που συνορεύει […]

Fb_Land_16.101.E1a

Οικόπεδο εμβαδού Ε1α=412,5 m2 στον οικισμό Άνω Σχολάρι, Καρδία-Τρίλοφος, Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Τιμή πώλησης : 105.000€
Επίπεδο Ελέγχου Ιδιοκτησίας: Premium Class***
Το οικόπεδο είναι δισγωνιαίο και ενταγμένο στον αυτόνομο – παραδοσιακό οικισμό Άνω Σχολάρι, που συνορεύει […]

Fb_Land_16.101.E1b

Οικόπεδο εμβαδού Ε1β=412,5 m2 στον οικισμό Άνω Σχολάρι, Καρδία-Τρίλοφος, Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Τιμή πώλησης : 105.000€
Επίπεδο Ελέγχου Ιδιοκτησίας: Premium Class***
Το οικόπεδο είναι δισγωνιαίο και ενταγμένο στον αυτόνομο – παραδοσιακό οικισμό Άνω Σχολάρι, που συνορεύει […]

Σε κάθε Ιδιοκτησία που παρουσιάζεται εδώ, αναγράφεται το επίπεδο ελέγχου των στοιχείων της, Basic Class* ή Advance Class** ή Premium Class***.  Η κατηγοριοποίηση  περιγράφεται στην Εισαγωγή & Τιμολόγηση της FileBank του ιστότοπου.

Πληροφορίες για τα ακίνητα σας παρέχει η HellenicPROM. Επικοινωνείτε μαζί μας, θα σας εξυπηρετήσουμε πρόθυμα.