Υπηρεσίες HellenicPROM

Home/Υπηρεσίες HellenicPROM
Στην Ελλάδα ζούμε τα τελευταία χρόνια την αναδιάρθρωση των Δημόσιων Υπηρεσιών και της Ελληνικής Νομοθεσίας. Οι Ιδιοκτησίες και ειδικότερα τα ακίνητα οφείλουν να προσαρμοσθούν πλήρως στην νομιμότητα. Αυτό δημιουργεί πολλές απαιτήσεις νέας μορφής όπως…

 • νέοι τρόποι δηλώσεων των ακινήτων στα συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών,
 • νέες απαιτήσεις στις μεταβιβάσεις ακινήτων,
 • νέες εφαρμογές νόμων τακτοποίησης αυθαιρέτων κτισμάτων και τόσα άλλα.

Εντοπίζοντας το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των ζητημάτων που προκύπτουν πλέον για την Ιδιοκτησία, η HellenicPROM-FileBank έρχεται και οργανώνει την πρώτη Υπηρεσία μιας στάσης (1 STOP SHOP) για την Ιδιοκτησία.

Σκοπός της Υπηρεσίας HellenicPROM-FileBank είναι…

η e-αρχειοθέτηση τίτλων και στοιχείων της Ιδιοκτησίας στη FileBank, η διασταύρωση των δεδομένων και η ενημέρωση με προτάσεις διορθώσεων σε Ε9, Κτηματολόγιο κ.λπ. Υπηρεσίες.

η λύση πολεοδομικών, νομικών και φοροτεχνικών προβλημάτων Ιδιοκτησίας με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να είναι έτοιμη για κάθε είδους αξιοποίηση.

η εποπτεία, διαχείριση και συντήρηση της υφιστάμενης Ιδιοκτησίας.

η διερεύνηση τρόπων αξιοποίησης με αποτέλεσμα την πραγματοποίηση των αποφάσεών σας. Ο Μηχανικοί μας ολοκληρώνουν… ανοικοδομήσεις, αλλαγές χρήσεων, ανακαινίσεις…

Αρωγοί στην προσπάθεια ολοκληρωμένων υπηρεσιών για την Ιδιοκτησία της HellenicPROM, είναι οι ειδικοί επιστήμονες Μηχανικοί, Συμβολαιογράφος, Δικηγόροι, Φοροτεχνικοί, Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι καθώς και τα συνεργαζόμενα συνεργεία τεχνικών.

[/fusion_builder_row_inner]
1stop-GR

e-ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ

FileBank • Νοικοκυρεύουμε με e-αρχειοθέτηση

Είναι άραγε πλήρεις οι φάκελοι των ιδιοκτησιών σας ή λείπουν ουσιαστικά έγγραφα; Είναι σωστές οι δηλώσεις Ε9 και Κτηματολογίων;

Διατηρείτε τους φακέλους αλλά πού; Στο σπίτι, στο γραφείο, ή τους αφήσατε στους γονείς σας που είναι περισσότερο προσεκτικοί και τακτικοί από εσάς. Άραγε πόσους τρόπους θα μπορούσε να φαντασθεί κάποιος για την απώλεια των φακέλων αυτών;

Πώς θα λειτουργούσατε σε περιστατικά όπως :

 • Έχετε λάθη στις δηλώσεις Ε9 ή Κτημ/γίου που εντοπίζονται όταν είστε σε Συμβολαιογράφο για πράξη μεταβίβασης της Ιδιοκτησίας. Υπολογίσατε τις καθυστερήσεις διορθώσεων και τις πιθανές οικονομικές επιβαρύνσεις που θα προκύψουν?
 • Οι φάκελοί σας φυλάσσονται π.χ. στην Καστοριά και εσείς χρειάζεστε τα σχέδια ιδιοκτησίας σας από το Πήλιο, ενώ βρίσκεσθε στην Μελβούρνη και συζητάτε μία ενδιαφέρουσα και επείγουσα συναλλαγή. Άραγε δεν θα σας διευκόλυνε η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση της FileBank;

ΕΜΕΙΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΟΥΜΕ & ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ. ΕΣΕΙΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΕ…

Την πλήρη ΝΟΜΙΚΗ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ, ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ εικόνα της Ιδιοκτησίας σας. Με την ίδια διαδικασία για όλα τα ακίνητά σας, ολοκληρώνετε την εικόνα του περιουσιολογίου σας διαθέτοντας όλα τα στοιχεία που χρειάζεστε ΠΑΝΤΟΥ και ΠΑΝΤΑ.

Περισσότερα…

ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΜΕ

Αποκαθιστούμε την ορθότητα, ξεκαθαρίζουμε ιδιοκτησίες

Μελετάται ο φάκελος Ιδιοκτησίας από την HellenicPROM και τους ειδικούς Συνεργάτες που είναι σχετικοί με το θέμα.  Ολοκληρώνεται ο πολεοδομικός, νομικός και φοροτεχνικός έλεγχος του φακέλου των Τίτλων, εγγράφων και στοιχείων της Ιδιοκτησίας.

 • Οι Ειδικοί Συνεργάτες μας καταλήγουν σε πορίσματα της έρευνας με προτάσεις τρόπων θεραπείας τυχών αδυναμιών, παραλήψεων, παρατυπιών των εγγράφων, αυθαιρεσιών κτισμάτων και προβλημάτων τοπογραφίας που θα εντοπισθούν ή οτιδήποτε άλλο.
 • Ενημερώνεται ο Ιδιοκτήτης, με την μεγαλύτερη δυνατή προσέγγιση, για την οικονομική επιβάρυνση που θα προκύπτει από την κάθε πρόταση ώστε να μπορέσετε να αποφασίσετε τους τρόπους που επιλέγετε για την αποκατάσταση, εφόσον βέβαια υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές.
 • Μετά την εντολή του Ιδιοκτήτη κινούνται οι διαδικασίες αποκατάστασης των εκκρεμοτήτων του ακινήτου για να να οδηγηθούμε στην τελική πιστοποίηση καθαρής Ιδιοκτησίας ώστε να έχουμε Ιδιοκτησία ελεύθερη για κάθε είδους εκμετάλλευση.

ΕΜΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ & ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΜΕ. ΕΣΕΙΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΕ…

Την πιστοποίηση ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΩΝ των εκκρεμοτήτων της Ιδιοκτησίας σας. Μετά από αυτό είστε σε θέση να διαχειρισθείτε ελεύθερα το Ακίνητό σας με όποιο τρόπο επιθυμείτε χωρίς ΚΑΝΕΝΑ κώλυμα.

Περισσότερα…

ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ

Οι δια βίου άνθρωποι για την ιδιοκτησία σας

Είναι πολλοί ιδιοκτήτες που αδυνατούν λόγω απόστασης, εργασιακής απασχόλησης και προσωπικών προβλημάτων να παρακολουθήσουν την Ιδιοκτησία τους και να ανταποκριθούν στις καθημερινές ή περιστασιακές ανάγκες της όπως…

 • εκπροσωπήσεις σε Υπηρεσίες και Οργανισμούς,
 • είσπραξη ενοικίων,
 • πληρωμές λογαριασμών,
 • ετοιμασία και ενοικίαση χώρων,
 • προώθηση πωλήσεων
 • συντήρηση κτισμάτων και περιβάλλοντα χώρου.

ΕΜΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΜΕ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ. ΕΣΕΙΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΕ …

 • Πλήρη εποπτεία και εξυπηρέτηση της Ιδιοκτησίας.
 • Εξοικονόμηση κόπου και χρόνου από τον Ιδιοκτήτη.
 • Άμεση ενημέρωση της FileBANK με όλα τα σχετικά έγγραφα.

Περισσότερα…

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΜΕ

Συμβουλεύουμε & πραγματώνουμε τις αποφάσεις σας

Οι Υπηρεσίες της HellenicPROM δεν θα ήταν ολοκληρωμένες αν έλλειπε η Συμβουλή και Συμβολή στη υλοποίηση των αποφάσεών σας για την Ιδιοκτησία. Οι Υπηρεσίες αυτές απευθύνονται…

 • σε Ιδιοκτήτες με δημιουργική διάθεση για αξιοποίηση γης, κατοικιών ή επαγγελματικών χώρων που διαθέτουν.
 • σε ιδιοκτήτες που κληρονομούν ακίνητα.
 • σε ιδιοκτήτες που προτίθενται να πουλήσουν ή να αγοράσουν ακίνητα
 • σε ιδιοκτήτες που σκέπτονται να ενεργοποιηθούν επαγγελματικά σε νέες ή παλαιότερες εγκαταστάσεις ανακαινισμένες κατάλληλα.

ΕΜΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΥΜΕ & ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΜΕ. ΕΣΕΙΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΕ …

 • Ολοκληρωμένες συμβουλές για λήψη ορθών αποφάσεων.
 • Ασφάλεια και Σιγουριά στις ενέργειές σας.
 • Γρήγορη και οικονομική πραγματοποίηση των αποφάσεων.

Περισσότερα…

Οι Υπηρεσίες της HellenicPROM είναι πολλές και σύνθετες. Δεν είναι δυνατόν να αναπτυχθεί αναλυτική κοστολόγηση. Για κάθε υπόθεση παραλαμβάνετε προσφορά και εφόσον συμφωνείτε προχωρούμε στην έναρξη των διαδικασιών.

Η Προσφορά της HellenicPROM για πλήρη Περιουσιολόγια της FileBank

BonusΗ HellenicPROM προσφέρει ΕΚΠΤΩΣΗ 10% σε κάθε εργασία που αναλαμβάνει πέραν των τιμολογήσεων της FileBank για τις ηλεκτρονικές καταχωρήσεις των Περιουσιολογίων.

Ενημερωθείτε για την τιμολόγηση της FileBank με CLICK εδώ.