Τιμολόγηση FileBank

Home/Υπηρεσίες FileBank/Τιμολόγηση FileBank

Η εξέλιξη μας οδήγησε στη δημιουργία 2 φάσεων Α’ ΕΛΕΓΧΟΥ και Β’ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ των Ιδιοκτησιών για λόγους αποσαφήνισης ενεργειών και βαθμού πληρότητας πιστοποίησης. Σε κάθε φάση οι Ιδιοκτησίες εντάσσονται σε επίπεδα Basic, Advance & Premium, ανάλογα με τις ανάγκες, επιλογές και απαιτήσεις του Ιδιοκτήτη με την αντίστοιχη τιμολόγηση, η οποία οριστικοποιήθηκε σε πακέτα προσφοράς ανά επίπεδο.

Φάσεις Τιμολόγησης Υπηρεσιών FileBank

A’ΕΛΕΓΧΟΣ # Επεξεργασία και Ανάρτηση δεδομένων  

• Τιμολογείται ΕΦΑΠΑΞ •

[/fusion_builder_column_inner]

Β’ΕΠΟΠΤΕΙΑ # Συντήρηση και Διαχείριση δεδομένων  

• Τιμολογείται ΕΤΗΣΙΩΣ •

[/fusion_builder_column_inner][/fusion_builder_row_inner]

A’ΕΛΕΓΧΟΣ • Πακέτα Προσφορών για ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Basic Class *

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ Basic Class περιλαμβάνει την επεξεργασία και ανάρτηση των δεδομένων των Ιδιοκτησιών στην FileBank από στοιχεία που παρέχονται από τον Ιδιοκτήτη. Η παράδοση των στοιχείων γίνεται με αποστολή στο χώρο μας αντιγράφων σε φυσική ή ψηφιοποιημένη μορφή. Αποτελεί το πρώτο και βασικό βήμα ένταξης στην FileBank.

Συνιστάται για την καταχώρηση του συνόλου των Ακινήτων του Ιδιοκτήτη. Είναι το οικονομικότερο αλλά και ουσιαστικότερο βήμα για το ξεκίνημα της οργάνωσης, του νοικοκυριού και της διασφάλισης των περιουσιακών στοιχείων του κάθε Ιδιοκτήτη.

[/fusion_builder_column_inner]

Advance Class **

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ Advance Class περιλαμβάνει αυτόν της Basic και περιέχει συλλογή στοιχείων από την HellenicPROM μετά από εξουσιοδότηση του Ιδιοκτήτη. Το αποτέλεσμα της συνεργασίας Μηχανικών, Συμβολαιογράφου, Δικηγόρου και Φοροτεχνικού αποτελεί το απαραίτητο στοιχείο για να γνωρίσει ο Ιδιοκτήτης τις αδυναμίες του ακινήτου του.

Συνιστάται για Ιδιοκτησίες που από την επεξεργασία των Basic καταχωρήσεων αναδεικνύουν πρόβλημα αναντιστοιχίας δεδομένων, για έλεγχο αυθαιρεσιών των Ιδιοκτησιών και για τις περιπτώσεις που υπάρχουν αποκλίσεις από τα νόμιμα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ → Για την αλλαγή επιπέδου ελέγχου Ιδιοκτησίας αφαιρείται το ήδη καταβληθέν τίμημα, εκτός εάν πρέπει να επαναληφθούν οι αρχικοί έλεγχοι.

[/fusion_builder_column]

Premium Class ***

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ Premium Class αποτελεί τον ολοκληρωμένο και πλήρη έλεγχο της Ιδιοκτησίας. Η συνεργασία όλων των ειδικοτήτων των Συνεργατών μας  οδηγεί στην  καθαρή “ταυτότητα” και πιστοποίηση νομιμότητας της Ιδιοκτησίας σας, φυσικά μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ενεργειών σε περίπτωση αποκλίσεων.

Συνιστάται για Ιδιοκτησίες που απαιτούν ετοιμότητα άμεσης διαπραγμάτευσης προς αξιοποίηση όπως • ακίνητα υψηλής αξίας (Luxury Real Estate) • ακίνητα υποψήφια αγοραπωλησιών (Real Estate) • ακίνητα αποκτηθέντα από κληρονομιές ή δωρεές, όπου υπάρχει άγνοια δεδομένων από τους νέους Ιδιοκτήτες • ακίνητα που μετά από τους ελέγχους Basic και Advance, επιβάλουν τους επιπλέον ελέγχους νομιμότητας. 

101a-GR-APh

*** Καλέστε μας, είμαστε πρόθυμοι να σας προσφέρουμε τη βοήθειά μας.

 • Α’ ΕΛΕΓΧΟΣ • 10% έκπτωση στα πακέτα Ιδιοκτησιών Α’Basic, Α’Advance & Α’Premium. Οι εκπτώσεις ισχύουν όταν είναι καταχωρημένο το σύνολο των Ιδιοκτησιών σας (Ε9) στη FileBank.

Συνιστάται να καταχωρείτε τις Ιδιοκτησίες σας αρχικά σε έλεγχο Α’Basic. Ακολούθως μπορείτε να τις αναβαθμίζετε σε Α’Advance ή Α’Premium, ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες σας για όσο χρόνο χρειάζεται.

clc

*** Υπολογίστε το κόστος των καταχωρήσεών σας.

Bonus

Β’ΕΠΟΠΤΕΙΑ • Πακέτα Προσφορών για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Basic Class *

Η ΕΠΟΠΤΕΙΑ Basic Class περιλαμβάνει επανασύσταση των δεδομένων σε περιπτώσεις απωλειών, επικαιροποιήσεις και ανανεώσεις, βοήθειες στη διαχείριση, online επικοινωνία ενημέρωσης. Με την ένταξη έχετε ενημερωμένο περιουσιολόγιο, ανοιχτή τη γραμμή υπηρεσιών μας και γίνεστε αποδέκτης των προσφορών της HellenicPROM-FileBank.

Συνιστάται η ένταξη του συνόλου των Ακινήτων του Ιδιοκτήτη. Κερδίζετε με μικρή ετήσια συνδρομή ένα ζωντανό, ενήμερο και διαχειρίσιμο περιουσιολόγιο. Με τον τρόπο αυτό η HellenicPROM – FileBank είναι έτοιμη πάντα να προσφέρει τις υπηρεσίες της ταχύτερα και οικονομικότερα.

[/fusion_builder_column_inner][/fusion_builder_row_inner]

Advance Class **

Η ΕΠΟΠΤΕΙΑ Advance Class παρέχει, πλέον αυτών της Basic, συλλογή στοιχείων από HellenicPROM, με την εξουσιοδότηση του Ιδιοκτήτη, και ετήσια αυτοψία Μηχανικού για γενικό έλεγχο της κατάστασης του ακινήτου. Με την ετήσια έκθεση αποφασίζετε αν θα μεριμνήσετε για βελτιώσεις ή αποκαταστάσεις ή θα επέμβετε σε περιπτώσεις κακόβουλων ενεργειών.

Συνιστάται για Ιδιοκτησίες που οι Ιδιοκτήτες δεν έχουν συχνή επαφή με το ακίνητο ή που επιθυμούν να έχουν ετήσια εποπτεία του χώρου τους από άτομα υπεύθυνα. Η επιλογή μπορεί να μην είναι μόνιμη αλλά να ενεργοποιηθεί και για ένα μόνο ή όσα έτη επιθυμεί ο Ιδιοκτήτης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ → Για την αλλαγή επιπέδου εποπτείας Ιδιοκτησίας αφαιρείται το ήδη καταβληθέν τίμημα, εκτός εάν πρέπει να επαναληφθούν εργασίες.

[/fusion_builder_column]

Premium Class ***

Η ΕΠΟΠΤΕΙΑ Premium Class περιλαμβάνει τις παροχές των Basic & Advance και αποτελεί τον ολοκληρωμένο ετήσιο έλεγχο και στήριξη της Ιδιοκτησίας. Η συνεχής συνδρομή όλων των ειδικοτήτων των Συνεργατών μας  σε συνδυασμό με τους τεχνικούς ελέγχους προσφέρει την πλήρη προστασία της Ιδιοκτησίας σας και τη συνεχή συνδρομή των Υπηρεσιών μας.

Συνιστάται για Ιδιοκτησίες που απαιτούν ετοιμότητα άμεσης διαπραγμάτευσης προς αξιοποίηση όπως • ακίνητα υψηλής αξίας (Luxury Real Estate) • ακίνητα υποψήφια αγοραπωλησιών (Real Estate) • ακίνητα αποκτηθέντα από κληρονομιές ή δωρεές • ακίνητα που χρήζουν εποπτείας είτε λόγω απουσίας είτε λόγω απαίτησης των Ιδιοκτητών. Η επιλογή μπορεί να μην είναι μόνιμη αλλά να ενεργοποιηθεί και για ένα μόνο ή όσα έτη επιθυμεί ο Ιδιοκτήτης.

102a-GR-BPh

*** Καλέστε μας, είμαστε διαθέσιμοι να σας λύσουμε κάθε απορία.

Η ένταξη Ιδιοκτησίας σε καθεστώς εποπτείας ξεκινά 6 μήνες μετά την έναρξη καταχώρησης, και δεν είναι υποχρεωτική

Συνιστάται να καταχωρείτε τις Ιδιοκτησίες σας  αρχικά σε εποπτεία Β’Basic. Ακολούθως μπορείτε να τις αναβαθμίζετε σε Β’Advance ή Β’Premium, ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες σας για όσο χρόνο χρειάζεται.

 • Β’ ΕΠΟΠΤΕΙΑ • 30% έκπτωση στα πακέτα Ιδιοκτησιών Β’Basic και • 10% έκπτωση στα πακέτα Ιδιοκτησιών Β’Advance και Β’Premium. Οι εκπτώσεις ισχύουν όταν είναι καταχωρημένο το σύνολο των Ιδιοκτησιών σας (Ε9) στη FileBank.

 • Σε περιουσιολόγια που συμπληρώνονται σταδιακά, οι προσφορές ισχύουν μετά την ολοκλήρωση καταχώρησης του συνόλου των Ιδιοκτησιών.

clc

Bonus

Επισημάνσεις

 • Είναι δυνατόν να προκύψουν αυξομειώσεις τιμολόγησης κατά την εφαρμογή ελέγχων και εποπτείας Premium Class.
 • Οι ανανεώσεις συνδρομών Β’Φάσης γίνονται αυτόματα αν δεν ειδοποιήσει σχετικά ο Ιδιοκτήτης.
 • Για ειδικά κτίρια και κτίρια πέραν των συνήθων κατασκευών γίνεται σχετική προσφορά από τη FileBank προς τον Ιδιοκτήτη.
 • Όταν απαιτείται μετακίνηση Συνεργατών από την έδρα τους, οι τιμές επιβαρύνονται ανάλογα.
 • Ο Ιδιοκτήτης επιβαρύνεται με έξοδα παραβόλων έκδοσης εγγράφων από Υπηρεσίες που το απαιτούν.
 • Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ.
 • Οι τιμές ισχύουν μέχρι την 30/6/2018.

Πρακτικές

 • Μήνας έναρξης συνεργασίας νοείται ο μήνας δημιουργίας του λογαριασμού FileBank.
 • Η ημερομηνία ανανέωσης ετησίων συνδρομών θα είναι η 30/06 κάθε έτους και η αποπληρωμή γίνεται  μέχρι 30/07.
 • Οι ανανεώσεις συνδρομών Β’Φάσης προηγούνται του χρονικού διαστήματος κάλυψης
 • Οι τιμές επιβαρύνονται με την παραλαβή και αποστολή των φακέλων.
 • Η HellenicPROM-FileBank διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών τιμολόγησης των Υπηρεσιών της.parot1000

Σας ενημερώνουμε για το ακριβές κόστος Υπηρεσιών της HellenicPROM-FileBank. Μη διστάζετε, επικοινωνείστε μαζί μας για να σας εξυπηρετήσουμε. Είμαστε πρόθυμοι να σας ενημερώσουμε για ό,τι σας ενδιαφέρει.