Υπηρεσίες FileBank

Home/Υπηρεσίες FileBank

Η HellenicPROM, η Υπηρεσία ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ για τα Ακίνητα δημιούργησε την FileBank που αποτελεί την 1η Ελληνική Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης Τίτλων, Εγγράφων, Σχεδίων και Στοιχείων Ιδιοκτησίας για ΙΔΙΩΤΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ.

Ως ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ αποκτάτε ΜΕΡΙΔΑ FileBank και εξασφαλίζετε την ΠΛΗΡΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗ ηλεκτρονική εικόνα του Περιουσιολογίου σας. Έχετε πρόσβαση στο Περιουσιολόγιο από ΠΑΝΤΟΥ & ΠΑΝΤΑ εξασφαλίζοντας ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ, ΠΡΟΛΗΨΗ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ.

 HellenicPROM-flat-filebank• Η Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση Στοιχείων Ιδιοκτησίας

 • Αρχειοθετεί ηλεκτρονικά τα ψηφιοποιημένα αρχεία που παρέχονται από τον πελάτη.
 • Μελετά το κάθε έγγραφο που ψηφιοποιείται και καταγράφει τα βασικά περιεχόμενα του εγγράφου στην βάση δεδομένων.
 • Συγκρίνει τα περιεχόμενα των εισαγωγών της κάθε Ιδιοκτησίας και προτρέπει για:
  • συμπληρώσεις ελλείψεων στοιχείων,
  • διορθώσεις εμφανών παρατυπιών και λαθών
  • πιθανές κινήσεις του πελάτη προς αποκατάσταση εκκρεμοτήτων.
 • Καθοδηγεί τον πελάτη στην κατεύθυνση της δημιουργίας καθαρού περιουσιολογίου, έτοιμου για τις μελλοντικές ενέργειες.

 HellenicPROM-flat-filebank• Φάσεις Εργασίας

Η εξέλιξη μας οδήγησε στη δημιουργία 2 φάσεων εργασίας, Α' ΕΛΕΓΧΟΥ & Β' ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ, των Ιδιοκτησιών για λόγους αποσαφήνισης ενεργειών και βαθμού πληρότητας πιστοποίησης. Οι Ιδιοκτησίες εντάσσονται σε επίπεδα Basic, Advance & Premium, ανάλογα με τις ανάγκες, επιλογές και απαιτήσεις του Ιδιοκτήτη.

A’ΕΛΕΓΧΟΣ  #  Περιλαμβάνει την ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ των δεδομένων.

A’ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΒΗΜΑ 1. Επιλέγεται το επίπεδο ελέγχων που θα εφαρμοσθεί σε κάθε ιδιοκτησία

Basic Class *

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ Basic Class περιλαμβάνει την επεξεργασία και ανάρτηση των δεδομένων των Ιδιοκτησιών στην FileBank από στοιχεία που παρέχονται από τον Ιδιοκτήτη. Η παράδοση των στοιχείων γίνεται με αποστολή στο χώρο μας αντιγράφων σε φυσική ή ψηφιοποιημένη μορφή. Αποτελεί το πρώτο και βασικό βήμα ένταξης στην FileBank.

Συνιστάται για την καταχώρηση του συνόλου των Ακινήτων του Ιδιοκτήτη. Είναι το οικονομικότερο αλλά και ουσιαστικότερο βήμα για το ξεκίνημα της οργάνωσης, του νοικοκυριού και της διασφάλισης των περιουσιακών στοιχείων του κάθε Ιδιοκτήτη.

[/fusion_builder_column_inner][/fusion_builder_row_inner]

Advance Class **

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ Advance Class περιλαμβάνει αυτόν της Basic και περιέχει συλλογή στοιχείων από την HellenicPROM μετά από εξουσιοδότηση του Ιδιοκτήτη. Το αποτέλεσμα της συνεργασίας Μηχανικών, Συμβολαιογράφου, Δικηγόρου και Φοροτεχνικού αποτελεί το απαραίτητο στοιχείο για να γνωρίσει ο Ιδιοκτήτης τις αδυναμίες του ακινήτου του.

Συνιστάται για Ιδιοκτησίες που από την επεξεργασία των Basic καταχωρήσεων αναδεικνύουν πρόβλημα αναντιστοιχίας δεδομένων, για έλεγχο αυθαιρεσιών των Ιδιοκτησιών και για τις περιπτώσεις που υπάρχουν αποκλίσεις από τα νόμιμα.

[/fusion_builder_column_inner]

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ → Υπάρχει δυνατότητα αναβάθμισης του αρχικού επιπέδου ελέγχου για την ικανοποίηση πρόσθετων απαιτήσεων.

Premium Class ***

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ Premium Class αποτελεί τον ολοκληρωμένο και πλήρη έλεγχο της Ιδιοκτησίας. Η συνεργασία όλων των ειδικοτήτων των Συνεργατών μας  οδηγεί στην  καθαρή “ταυτότητα” και πιστοποίηση νομιμότητας της Ιδιοκτησίας σας, φυσικά μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ενεργειών σε περίπτωση αποκλίσεων.

Συνιστάται για Ιδιοκτησίες που απαιτούν ετοιμότητα άμεσης διαπραγμάτευσης προς αξιοποίηση όπως • ακίνητα υψηλής αξίας (Luxury Real Estate) • ακίνητα υποψήφια αγοραπωλησιών (Real Estate) • ακίνητα αποκτηθέντα από κληρονομιές ή δωρεές, όπου υπάρχει άγνοια δεδομένων από τους νέους Ιδιοκτήτες • ακίνητα που μετά από τους ελέγχους Basic και Advance, επιβάλουν τους επιπλέον ελέγχους νομιμότητας. 

A’ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΒΗΜΑ 2.  Το αποτέλεσμα

Με την ολοκλήρωση της εργασίας παραλαμβάνετε την “ΈΚΘΕΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ” με περιεχόμενα:

 • Ψηφιοποιημένα και ευρετηριασμένα στοιχεία, σχέδια, λοιπά έγγραφα και Καταχώρηση των περιεχομένων της Ιδιοκτησίας στο Ε9.
 • Καταχωρήσεις Τοπογραφικών, Στοιχείων Κτιρίου και της Ιδιοκτησίας ως μέρος του κτιρίου, Οικοδομικών Αδειών, Τακτοποιήσεων, Νομιμοποιήσεων, Κτηματολογίου, Πιστοποιητικών Π.Ε.Α., Βεβαιώσεων και Εγγράφων Πολεοδομικού ενδιαφέροντος.
 • Καταχωρήσεις των Τίτλων, Μεταγραφών, Συμβολαιογραφικών πράξεων και  λοιπών εγγράφων Νομικού ενδιαφέροντος.
 • Καταχωρήσεις εγγράφων – ΕΝΦΙΑ, πληρωμές, υποχρεώσεις φοροτεχνικού ενδιαφέροντος, δανειακές – ασφαλιστικές Συμβάσεις.
 • Πορίσματα, Τεχνικές Εκθέσεις, Ενοικιαστήρια, Αποδείξεις ΔΕΚΟ, Φωτογραφίες και ό,τι άλλο απαραίτητο.

Β’ΕΠΟΠΤΕΙΑ  # Περιλαμβάνει την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ δεδομένων και επιπλέον την καταχώρηση νέων στοιχείων της Ιδιοκτησίας με ανανέωση των Εκθέσεων Δεδομένων.

B’ΕΠΟΠΤΕΙΑ – Βήμα 1. Επιλέγετε το επίπεδο εποπτείας που θα εφαρμοσθεί σε κάθε ακίνητο

Basic Class *

Η ΕΠΟΠΤΕΙΑ Basic Class περιλαμβάνει επανασύσταση των δεδομένων σε περιπτώσεις απωλειών, επικαιροποιήσεις και ανανεώσεις, βοήθειες στη διαχείριση, online επικοινωνία ενημέρωσης. Με την ένταξη έχετε ενημερωμένο περιουσιολόγιο, ανοιχτή τη γραμμή υπηρεσιών μας και εξασφαλίζετε ειδικές εκπτώσεις από κάθε νέα υπηρεσία που θα χρειασθείτε, πέραν των τυπικών, από την HellenicPROM.

Συνιστάται η ένταξη του συνόλου των Ακινήτων του Ιδιοκτήτη. Κερδίζετε με μικρή ετήσια συνδρομή ένα ζωντανό, ενήμερο και διαχειρίσιμο περιουσιολόγιο. Με τον τρόπο αυτό η HellenicPROM – FileBank είναι έτοιμη πάντα να προσφέρει τις υπηρεσίες της ταχύτερα και οικονομικότερα.

[/fusion_builder_column_inner][/fusion_builder_row_inner]

Advance Class **

Η ΕΠΟΠΤΕΙΑ Advance Class παρέχει, πλέον αυτών της Basic, συλλογή στοιχείων από HellenicPROM, με την εξουσιοδότηση του Ιδιοκτήτη, και ετήσια αυτοψία Μηχανικού για γενικό έλεγχο της κατάστασης του ακινήτου. Με την ετήσια έκθεση αποφασίζετε αν θα μεριμνήσετε για βελτιώσεις ή αποκαταστάσεις ή θα επέμβετε σε περιπτώσεις κακόβουλων ενεργειών.

Συνιστάται για Ιδιοκτησίες που οι Ιδιοκτήτες δεν έχουν συχνή επαφή με το ακίνητο ή που επιθυμούν να έχουν ετήσια εποπτεία του χώρου τους από άτομα υπεύθυνα. Η επιλογή μπορεί να μην είναι μόνιμη αλλά να ενεργοποιηθεί και για ένα μόνο ή όσα έτη επιθυμεί ο Ιδιοκτήτης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ → Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής επιπέδου εποπτείας ανάλογα με τις ανάγκες. Ελάχιστη παραμονή ανά επίπεδο η ετήσια περίοδος FileBank.

[/fusion_builder_column]

Premium Class ***

Η ΕΠΟΠΤΕΙΑ Premium Class περιλαμβάνει τις παροχές των Basic & Advance και αποτελεί τον ολοκληρωμένο ετήσιο έλεγχο και στήριξη της Ιδιοκτησίας. Η συνεχής συνδρομή όλων των ειδικοτήτων των Συνεργατών μας  σε συνδυασμό με τους τεχνικούς ελέγχους προσφέρει την πλήρη προστασία της Ιδιοκτησίας σας και τη συνεχή συνδρομή των Υπηρεσιών μας.

Συνιστάται για Ιδιοκτησίες που απαιτούν ετοιμότητα άμεσης διαπραγμάτευσης προς αξιοποίηση όπως • ακίνητα υψηλής αξίας (Luxury Real Estate) • ακίνητα υποψήφια αγοραπωλησιών (Real Estate) • ακίνητα αποκτηθέντα από κληρονομιές ή δωρεές • ακίνητα που χρήζουν εποπτείας είτε λόγω απουσίας είτε λόγω απαίτησης των Ιδιοκτητών. Η επιλογή μπορεί να μην είναι μόνιμη αλλά να ενεργοποιηθεί και για ένα μόνο ή όσα έτη επιθυμεί ο Ιδιοκτήτης.

B’ΕΠΟΠΤΕΙΑ – Βήμα 2. Το αποτέλεσμα

Μετά τα πρώτα βήματα εξασφαλίζετε την συνεχή και διαχρονική υποστήριξη μας για:

 • Ενημέρωση για κάθε αλλαγή  των δεδομένων του ακινήτου ή αντικατάσταση εκθέσεων σε περιπτώσεις απωλειών.
 • Ανανεώσεις των αρχείων, Επανεπεξεργασία Δεδομένων με νέα στοιχεία που προκύπτουν, Συμπληρωματικές αναρτήσεις αρχείων.
 • Παροχή βοήθειας αν υπάρχει σχετική αδυναμία από πλευράς Ιδιοκτήτη για την αποστολή ή διαχείριση των αρχείων.
 • Δυνατότητα παροχής πληροφοριών προς τον Ιδιοκτήτη από τα περιεχόμενα του φακέλου του σε κάθε απορία που δημιουργείται.
 • …και το σημαντικότερο Απαντάμε ολοκληρωμένα στις απορίες σας με επικυρωμένες απαντήσεις, εφόσον είναι αναγκαίο, από το σύνολο των Ειδικών Συνεργατών της HellenicPROM, Μηχανικών, Συμβολαιογράφων, Δικηγόρων, Φοροτεχνικών, Χρηματοοικονομικών & Ασφαλιστικών Συμβούλων και Εκτιμητών Ακινήτων.

Η ένταξη Ιδιοκτησίας σε καθεστώς εποπτείας δεν είναι υποχρεωτική. Ο Ιδιοκτήτης επιλέγει αν θα συνεχίζει εντάσσοντας το σύνολο ή μέρος των Ιδιοκτησιών. Επιλέγει χρονική διάρκεια ένταξης και επίπεδο εποπτείας Basic, Advance ή Premiun Class.